biyosidal ürün nedir ve ürün tipleri

BİYOSİDAL ÜRÜN NEDİR VE BİYOSİDAL ÜRÜN TİPLERİ NELERDİR ?

Biyosidal Ürün  Nedir ?

Biyosidal ürün nedir dediğimizde, genel bir anlam olarak; Bir veya birden fazla aktif madde içeren, kullanıma hazır halde satışa sunulmuş, kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir zararlı organizma (haşere, böcek) üzerinde kontrol edici etki gösteren veya hareketini kısıtlayan, uzaklaştıran, zararsız kılan, yok eden aktif maddelere ve müstahzarlara, biyosidal ürün adı verilmektedir.

Biyosidal ürünlerle ilgili Avrupa Birliği ana direktifi olan 98/8 EC ve buna uyumlu olarak çıkarılmış Biyosidal Ürünler Yönetmeliğine göre 4 ana grup altında 23 tip biyosidal ürün bulunmaktadır.

Türkiye’de biyosidal ürün uygulayıcı firmalar (haşere böcek ilaçlama), 3. Ana Grup altında faaliyetlerini sürdürmektedirler. Kullanabilecekleri ürün tipleri  de Sağlık Bakanlığınca belirlenmiştir. Uygulayıcı haşere ilaçlama firmaları Pestisitlerin (biyosidal ilaç) zararlarını bilmek ve güvenli pestisit kullanımlarına vakıf olmalıdır.

Biyosidal Ürün Tipleri Nedir ?

Biyosidal ürün tipleri Türkiye’de resmi gazetede yayınlanan  “31.12.2009 Resmî Gazete Sayısı: 27449 4. Mükerrer” sayılı yönetmeliğin EK-5 inde belirtilmektedir.

1. ANA GRUP

Dezenfektanlar ve genel biyosidal ürünler
Bu ürünlere yıkama losyonları, pudralar ve benzer ürünler gibi biyosidal etkisi olmayan temizleme ürünleri giremez.
1. Ürün Tipiİnsan hijyeni ile ilgili biyosidal ürünler.

Bu gruptaki biyosidal ürünler insan hijyeni için kullanılan ürünlerdir.

2. Ürün TipiKişisel alanlarda ve umumi alanlarda kullanılan dezenfektanlar ve biyosidal ürünler.

Hava, yüzey, eşya, ekipman ve mobilyaların dezenfeksiyonunda kullanılan (hastane yüzey dezenfektanları ve yosun öldürücü ürünler dahil olmak üzere kişisel, umumi ve sınai alanlarda) gıda ve yemlerde doğrudan kullanılmayan ürünlerdir. Kullanım alanlarına yüzme havuzları, akvaryumlar, banyo suları ve diğer sular; klima sitemleri, sağlık kuruluşları ve diğer kurumlardaki duvar ve yerler, kimyasal tuvalet malzemeleri, atık sular, hastane atıkları, toprak ve diğer substratlar (oyun sahalarında) dahildir.

3. Ürün TipiVeteriner hijyenine yönelik biyosidal ürünler.

Bu gruptaki biyosidal ürünler veteriner hijyeni ve hayvanların tutulduğu, taşındığı ya da yaşadığı yerlerde kullanılan ürünlerdir.

4. Ürün TipiGıda ve yem alanlarında kullanılan dezenfektanlar.

Ekipmanların, saklama kaplarının, tüketim aletlerinin, yüzeylerin ve üretimle bağlantılı olan boru hatlarının, insan ve hayvanlar için gıdanın, yemlerin ya da içeceklerin taşınması, depolanması ya da tüketiminde kullanılan aletlerin dezenfeksiyonunda kullanılan ürünler.

5. Ürün Tipiİçme suyu dezenfektanları.

İçme sularının dezenfeksiyonunda kullanılan ürünlerdir. (insan ve hayvanlar için)

 

2. ANA GRUP

Koruyucular
6. Ürün TipiKutu içi koruyucular.

Gıda ya da yem malzemelerinden farklı olarak üretilmiş ürünlerin konserve olarak korunmasında mikrobik bozulmanın kontrolünü sağlayarak raf ömrünü garanti etmek için kullanılan ürünlerdir.

7. Ürün TipiFilm koruyucular.

Boya, plastik, yalıtım malzemeleri, duvar zamkı, bağlayıcı, kâğıt, sanat eseri gibi malzemelerin ve eşyaların filmlerin ya da kaplamaların korunması amacıyla mikrobik bozulmanın kontrolünü sağlayarak yüzey özelliklerinin korunması için kullanılan ürünlerdir.

8. Ürün TipiAhşap koruyucuları.

İnsanlar tarafından kullanılan her türlü ahşap malzemeye zarar veren organizmaların kontrolünde ve ahşapların genel korunmasında kullanılan ürünlerdir. Bu ürün tipine önleyici ve iyileştirici etkisi olan ürünler dâhildir.

9. Ürün TipiElyaf, deri, lastik ve polimer maddeler.

Deri, lastik, kâğıt, tekstil ürünleri gibi lifli ya da polimer maddelerde mikrobik bozulmanın kontrolünü sağlayabilmek için kullanılan ürünlerdir.

10. Ürün TipiDuvarcılık koruyucuları.

Duvarcılık ya da ahşap olmayan diğer yapı malzemelerinin korunmasında ve iyileştirilmesinde mikrobik bozulmanın kontrolünü sağlayabilmek için kullanılan ürünlerdir. Boyalar bu gruptadır.

11. Ürün TipiSıvı soğutucu ve arıtma sistemleri koruyucuları.

Su ve diğer sıvıların soğutulmasında ve arıtma sistemlerinde mikrop, yosun ve midye gibi zararlı organizmaların kontrolünde kullanılan ürünlerdir. İçme suların korumasında kullanılan ürünler bu ürün tipine dâhil değildir.

12. Ürün TipiSlimicidler/ Salyangoz Önleyicileri.

Sanayi işlemlerinde kullanılan malzemelerin, ekipmanların ve yapıların üzerinde salyangoz sümüğünü önlemek ve kontrol etmek için kullanılan ürünlerdir.

13. Ürün TipiSıvı metal işleme koruyucuları.

Metal işleme sıvılarının korunmasında mikrobik bozulmanın kontrolünü sağlayabilmek için kullanılan ürünlerdir.

 

3. ANA GRUP

Haşere kontrolü için kullanılan biyosidal ürünler
14. Ürün TipiRodentisitler

Fare, sıçan ya da diğer rodentlerin kontrolünde kullanılan ürünler.

15. Ürün TipiAvisisitler

Kuşların kontrolünde kullanılan ürünler.

16. Ürün TipiMollusisitler

Mollusca grubu canlıların kontrolünde kullanılan ürünler.

17. Ürün TipiPisisitler

Balıkların kontrolünde kullanılan ürünler, bu ürünlere balık hastalıklarında kullanılan tedavi ürünleri dâhil değildir.

18. Ürün TipiInsektisitler, akarisitler ve diğer artropodların kontrolünde kullanılan ürünler.
19. Ürün TipiKovucular ve Çekiciler

Zararlı organizmaların kontrolünde kullanılan ürünler (pire gibi omurgasız, ya da kuş gibi omurgalı), kovma ya da çekme özelliğinden dolayı, insan ya da hayvan hijyeninde dolaylı ya da dolaysız olarak kullanılan ürünlerdir.

 

4. ANA GRUP

Diğer Biyosidal Ürünler
20. Ürün TipiGıda ya da yem stokları koruyucuları

Zararlı organizmaların kontrolü ile gıda ya da yem stoklarının korunmasında kullanılan ürünlerdir.

21. Ürün TipiBozunmayı önleyici ürünler.

Tekne, su kültürü ekipmanları ve suda kullanılan diğer yapılar üzerinde yapı bozucu organizmaların (mikrop ve daha yüksek bitki ve hayvan türleri) büyümesini ve yerleşmesini kontrol etmek için kullanılan ürünlerdir.

22. Ürün TipiMumyalama  ve hayvan postu doldurma sıvıları.

İnsan ya da hayvan cesetlerinin korunmasında ve dezenfeksiyonunda kullanılan ürünler.

23. Ürün TipiDiğer omurgalıların kontrolü

Zararlı böcek ya da hayvanların kontrolünde kullanılan ürünlerdir.

 

Bu ürün grupları arasında, 3. ANA GRUP bizimde faaliyette bulunduğumuz alandır. 3. ana grupu oluşturan halk sağlığı alanında haşere, böcek kontrolünde kullanılan pestisitler (Biyosidal ürünler) muhtemel tehlikeleri nedeniyle ülkemizde önem arz etmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Whatsapp'dan Sor