Karasinek

Karasinek
Karasinek

Karasinek (Musca domestica), iki kanatlılar (Diptera) takımının Muscidae familyasından böcek türü. Uzunluğu 5-8 mm arasında değişen, rengi genel olarak koyu gri ve siyah olan ve uçabilen bir sinek türü.

Yerleşim bölgelerindeki bütün sineklerin % 90’ını meydana getirir. Kutuplar’dan Ekvator’a doğudan batıya yayılmış durumdadır. Karasinek insanların yaşadığı en soğuk iklimden en sıcak iklime kadar bütün meskûn yerlerde bulunabilir.

Karasinek, bütün uçucu böcekler içinde, arka kanatlarının değişimiyle oluşan halter denen denge organı sayesinde, en üstün uçma kabiliyetine sahip usta bir “hava akrobatı”dır.

Her türlü gıda ve çöp artıklarıyla beslenirler ve ortalama 3 km uçarak çevrede insanların yaşadığı her yeri istila ederler ve vücutlarında çok çeşitli hastalık mikropları taşıdığı için her dolaştığı şeye mikrobu bulaştırırlar. Zira her 5 dakikada bir gezdiği yerlere dışkı bırakırlar. Kolera, diyare, dizanteri, hepatit, çocuk felci, gıda zehirlenmeleri, salmonelloz, verem gibi hastalıklara neden olurlar.

A: baş; B: göğüs; C: karın; 1: bileşik göz; 2: kılçık; 3: duyarga; 4: maxilary palps; 5: alt dudak; 6: pseudotracheae; 7: dudakçık; 8: prescutum; 9: anterior spiracle; 10: scutum; 11: mesopleuron; 12: calypters; 13: scutellum; 14: kanat; 15: karın segmenti; 16: haltere; 17: posterior spiracle; 18: uyluk; 19: kaval kemiği; 20: mahmuz; 21: ayak bileği

Dış iskelet

Bütün böceklerde olduğu gibi, bir iç iskelet sistemine sahip olmayan karasineğe bunun yerine muazzam mekanik avantajlar sağlayan kitinden yapılmış bir dış iskeletleri bulunmaktadır. Bu sert kabuk, sineğin, kanatları saniyede 200 defa çırpmasını sağlar. Kanatların yüzeyinde ve başının arka kısmında bulunan hassas duyu organları olan antenleriyle uçuşla ilgili mesajları anında beyne nakleder. Mesela, sinek, uçuş esnasında yeni, farklı bir hava akımına maruz kalırsa, bu duyu organları hemen beyne gerekli sinyalleri iletirler. Kaslar da beyinden gelen bu sinyallere göre kanatları, yeni duruma uygun harekete geçirir. Bu sistem, günümüzün modern uçaklarına ilham kaynağı olmakta şimşek gibi hızlı manevralarla, kendisini yakalamak isteyenleri çileden çıkaran sineği vurmak için kullandığımız sineklik ile çok defa ıskalamamızın sebebi, bu harikulade duyu organlarıdır. Sinek bunlarla, sinekliğin havada meydana getirdiği yeni hava akımını hemen algılar ve bu durumun bir tehlike oluşturduğunu anlayarak, ani bir hareketle uçup, kurtulur. Reflekslerinin, yani ani hareket kabiliyetinin, insandan 10 kat fazla olduğu kabul edilir.

Üreme

Karasinekler yumurtalarını dışkılara, çöplüklere, özellikle sıcak ve nemli yerlere bırakırlar. Yumurtalar bir günden kısa bir sürede çatlar ve larvalar çıkar. Larvalar bir iki hafta içinde pupa evresine girerler. Pupa evresinde başkalaşmaya uğrayarak birkaç günde kanatlı erişkin biçimlerini alırlar.

Çöp ve gübre gibi nemli organik madde bulunan yerlere 100-150 tanesi yığın halinde yumurtalarını bırakır. Çıkan larvalar organik maddelerle beslenir ve sıcak havada ortalama 7-8 günde sinek olarak uçar. Çok çabuk ürerler.

Genellikle koyu gri ve siyah renkte olan Karasinek, sahip olduğu kırmızı birleşik göz ya da petek göz (oculi compositi) yapısı ile dikkat çeker. Gözler yaklaşık olarak 4000 ommatidiumdan (bir çeşit nokta göz) oluşmaktadır.

Karasinek, kısa ama yoğun ve üretimli bir hayat sürer. Eğer yumurtaları 25 derece sıcaklıktaki nemli bir yere bırakılırsa yumurtalar, 10 saat gibi kısa bir zaman zarfında açılırlar. Kurtçuklar ancak sıvı maddelerle beslenirler. Bunlar katı yiyecekleri sıvı hale dönüştürebilmek için kendileriyle ortak yaşayan bakterilere muhtaçtır. Bunlarla beraber nimf (pupa) haline girmek üzere olan kurtçuk, orta bağırsağın son kısmından, sindirim borusu boyunca yol alan bakterilerin çoğunu yok edebilecek bir asit salgılar. Kalan bakterileri de tam nimf kundağından çıkarken orada bırakır ve sinek böylece tam asepsili (mikroptan arınmış) olarak dünyaya gelir. Metamorfoz (başkalaşım) geçirip, erişkin sinek haline gelebilmeleri için ise lüzumlu olan 40 °C sıcaklıktaki mekânlara yönlendirilirler. Bu ortamda 6 gün içinde iki metamorfoz geçirip, erişkin sinek olurlar. Bir defada yaklaşık olarak 100’ün üstünde, hayatı boyunca da 600-1000 yumurta bırakabilen dişi karasinek, larva döneminden sonraki üç gün içerisinde, çok rahatlıkla yeniden yumurta bırakabilir. Karasinekler bu ritimleriyle çok hızlı ürerler.

Nisan ayı ortalarında yumurtasını bırakan bir karasinekten gelen neslin, aynı yılın Eylül ayı ortalarında bıraktığı yumurta sayısı 5 trilyonu geçer. Başka bir ifadeyle, bir gramın % 1’i ağırlığındaki (yaklaşık olarak 70 sinek 1 gr ağırlığındadır) bir sineğin devamı olan nesillerden 80 bin ton ağırlığında bir sinek ordusu meydana gelir.

Beslenme

Karasinek uçuş esnasında yoğun miktarda enerji sarf ettiğinden, vücut sıvısındaki şeker oranında büyük miktarda düşüş meydana gelir. Uyarıcı sistemler bu hayati önemdeki durumu beyne iletirler. Havada tur atarken, koku alıcılarıyla besinlerin yerini bulmaya çalışır. Besin kokusu arttığında da “iniş programını” harekete geçirir. İndiği yerde, ayaklarındaki tat alma organı besinin tatlı, tuzlu veya ekşi olup olmadığını algılar ve beyne iletir. Bunlar karasineğin tercih ettiği besin cetveline uygun tatta ise, beyinden, hortumun çıkması ve emilme işleminin yapılması emri gelir. Çevresi kalın duvarlarla çevrili olan hortumla, sıvı besinler emilmeye başlanır. Besin ne kadar şekerli ise o kadar çok emilir. “Yiyecek maddelerine dadanan inatçı sinek” ününe sahip karasineğin ağzının içinde iki tüpçük bulunur. Bu tüpçüklerden biriyle sıvı yiyecekleri emer, diğeriyle de içinde enzimler bulunan tükürük salgılar. Yağları, karbonhidratları ve proteinleri kolaylıkla hazmeden karasinek, çok sevdiği sert yiyecekleri sıvı hale dönüştürmede bol miktarda tükürük salgılamak durumundadır. İşte bu sebeple de yiyeceklerin üzerine dışkısıyla beraber bol miktarda tükürük bırakır. Daha sonra bir başka karasinek, aynı dışkının üstüne konduğunda, önceki karasineğin tükürüğünü de emer ve böylece bakteriler ikinci karasineğe de bulaşır. Bunun aracılığıyla da daha geniş alanlara yayılır. Ağzının çevresinde ve ayaklarında 20 milyonu aşkın bakteri taşıyabilen karasinek, sadece bir günde 25-50 defa dışkı bırakır.

Yaşam süresi

Karasinekler uygun koşullarda 7 gün içerisinde erginliğe ulaşıp çiftleşebilir. Yaşam süreleri ortam sıcaklığına bağlı olarak 2-3 hafta arasındadır. Yaşamları boyunca 10 kez yumurta bırakabilirler. Uygun koşullarda tek bir karasinek bir yıl içerisinde 250 milyar karasineğin atası olabilir.

İnsanlarla İlişkisi

Karasinekler insanlar için baş belasıdır, insanları dinlenirken ve çalışırken rahatsız ederler. Esas olarak gıda maddelerine konmalarından dolayı sevilmezler. Kirli yerlerde üreme ve beslenme arasında yaşamları sürer. İnsan gıdaları ile beslenirler, bu süreçte yiyecekleri tükürük ile yumuşatırlar ve dışkılarını bırakarak sağlık açısından tehlike oluştururlar. Bununla birlikte, karasinek larvaları balık unu kadar besleyicidir ve atıkları çiftlik balıkları, çiftlik hayvanları için böcek bazlı hayvan yemi olarak kullanılabilir. Karasinek larvaları Ming’den beri geleneksel tedavilerde kullanılmaktadır.Çin’de (MS 1386) bir dizi tıbbi durum için kullanılmıştır. Antioksidan özellikleri ve muhtemelen tıbbi değeri olan diğer proteinler ve polisakaritler ile yararlı bir kitosan kaynağı olarak kabul edilmiştir.

Karasinekler birçok kültürde sanat ve eserlerde kullanılmıştır. 16. ve 17. yüzyıl Avrupa vanitas resimlerinde, karasinekler memento mori olarak görülür.

Karasineklerin Yaydığı Hastalıklar

Tüylerinde, ağızlarında, kusmuğunda ve dışkılarında çok çeşitli organizmalar taşıyan karasinekler üreme yerlerinden birkaç kilometre uzakta uçabilirler. Taşınan parazitler arasında protozoa kistleri , örneğin; Entamoeba histolytica, Giardia lamblia ve helmint yumurtaları; örneğin; Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Hymenolepis nana ve Enterobius vermicularis. Karasinekler , tıbbi veya veterinerlik açısından önemi olan herhangi bir bakteri için ikincil bir konak veya rezervuar görevi görmezler, ancak 100’den fazla bakteri için vektörler olarak hizmet ederler. tifo , kolera , salmonelloz, basiller dizanteri , tüberküloz , şarbon , oftalmi, ve piyojenik kok gibi patojenler , özellikle hastanelerde ve belirli hastalıkların salgınlarının ana sebebidir.

Karasineklerin dış yüzeyindeki hastalığa neden olan organizmalar birkaç saat hayatta kalabilir. Mahsulde veya bağırsakta olanlar birkaç gün yaşayabilir. Genellikle, karasineklerin dış yüzeyinde çok az bakteri bulunur. (Shigella hariç).) Enfeksiyona neden olan ana durum, karasineklerin kusması ve dışkılamasıdır.

20. yüzyılın başlarında, Kanadalı halk sağlığı çalışanları, tüberkülozun yayılmasını kontrol etmede karasineklerin kontrolünün önemli olduğuna inanıyorlardı. 1912’de Montreal’de çocuklar için bir “uçan swat” yarışması düzenlendi. 1916’da Amerika Birleşik Devletleri’nin doğusunda bir çocuk felci salgını patlak verdiğinde karasinekler hedef alındı. Karasinek kontrolünün hastalık kontrolünün anahtarı olduğu inancı, 1950’lerin ortalarına kadar insektisit ilaçlamanın yaygın kullanımıyla devam etti, ancak Salk aşısının piyasaya sürülmesinden sonra azaldı. Çin, Mao Zedong ‘ın Dört Zararlılar Kampanyası 1958 ve 1962 arasında sıçanlarda, sivrisinek ve serçeler ile birlikte yakalamak ve öldürmek karasinek insanları teşvik etti.

Atık Yönetiminde Karasinek Kullanımı

Karasinek larvalarının çok çeşitli çürüyen organik maddelerle beslenebilmeleri ve gelişebilmeleri, doğadaki besin maddelerinin geri dönüşümü için önemlidir. Bu, sürekli artan miktarlarda atıkla mücadele etmek için kullanılabilir. Karasinek larvaları, hayvan gübresinde kontrollü bir şekilde üretilebilir, bu da atık miktarını azaltır ve bertaraf edilmesinin çevresel risklerini en aza indirir. Hasat edilen kurtçuklar hayvan besleme için yem olarak kullanılabilir.

Karasinek Mücadelesi

Karasinekler bir dereceye kadar fiziksel, kimyasal veya biyolojik yollarla kontrol edilebilir. Fiziksel kontroller, ev sineklerinin binalara girmesini önlemek için sineklikler ile perdeleme, dikey plastik şeritlerin veya boncuk dizilerinin kapı girişlerinde kullanılmasını içerir.

Kapı aralıklarında hava hareketi veya hava bariyerleri oluşturmak için fanlar, karasineklerin girmesini engelleyebilir ve gıda tesisleri genellikle sinek öldürme cihazları kullanır; tavandan sarkan yapışkan sinek kağıtları etkilidir, ancak elektrikli ” böcek zappers “, kontamine böcek parçalarının etrafa saçılması nedeniyle doğrudan gıda işleme alanlarının üzerinde kullanılmamalıdır.  Diğer bir yaklaşım, potansiyel üreme alanlarının mümkün olduğunca ortadan kaldırılmasıdır. Çöpleri kapaklı kaplarda tutmak, düzenli ve sık aralıklarla toplamak, yumurtlayan yumurtaların ergin hale gelmesini engeller. Hijyenik olmayan çöp kutuları, karasineklerin başlıca üreme alanlarıdır, çöplerin üzeri tercihen her gün bir toprak tabakasıyla kaplanırsa, bu önlenebilir.

Böcek öldürücüler (insektisit) kullanılabilir. Larvisitler gelişen larvaları öldürür, ancak yüzeyin altındaki alanlara ulaşmak için büyük miktarlarda kullanılması gerekebilir. Aerosoller binalarda karasinekleri yoketmek için kullanılabilir ancak dış uygulamalar yalnızca geçici olarak etkilidir. Duvarlarda veya dinlenme alanlarında kalıcı olan spreyler daha uzun süreli bir etkiye sahiptir. Birçok karasinek türü, en yaygın olarak kullanılan insektisitlere karşı bağışıklık kazanmıştır. Direnç için karbamatlar ve organofosfatlar gibi malzemeler kullanılabilir.

Biyolojik haşere kontrolünün çeşitli yolları araştırılmıştır. Bunlara , larva kaynakları için karasineklerle rekabet eden başka bir türün, kara asker sineğinin ( Hermetia illucens ) kullanımı dahildir. Bok böcekleri bir gübre yığınındaki larvaların kontrolü için kullanılmıştır. Karasineklerin biyolojik kontrolündeki zorluk karasineklerin çok hızlı üremesidir. Biyolojik kontroller bu üreme hızına yetişememektedir.

Sinek ve karasinek ilaçlamasını anlattığımız makalemize linkten erişebilirsiniz.

Sinek, Karasinek İlaçlama Sık Sorulan Sorular ?

Doğru fiyatlandırma genellikle gerekli bilgileri aldıktan sonra verilebilir.

Ortalama sinek karasinek ilaçlama fiyatları şu şekildedir.
0-100 metrekare: 200 TL
10-150 Metrekare: 250 TL
150 metrekare ve üzeri için aramanız daha uygun olur.

Sinek ilaçlamada ev içlerinde ULV cihazları ve dış ortamlarda Pülvarizatör makinaları kullanılır. Uygun miktarda sinek ilacı su ile karıştırılarak ortam ilaçlanır. Bireysel şekilde makinasız uygulamaları tavsiye etmiyoruz.

Sineklerin bir çok türü vardır, karasineklerden küçük olarak yaygın 2 tür vardır. Drenaj sineği ve meyve sineği. İkiside belli koşullar altında üreme yapar ve ortamı istila ederler. Kaynağı bulamadınız veya yaptıklarınız yeterli gelmedi ise profesyonel bir böcek ilaçlama firmasından destek almalısınız.

İstanbul’da Sinek, Karasinek İlaçlama Hizmetinde

En Uygun Fiyatlar ve Bilgi İçin Arayabilirsiniz

0542 374 3461

Kaynakça

Wikipedia katılımcıları (2021). Karasinek. Vikipedi, Özgür Ansiklopedi. Erişim tarihi 14.01, Aralık 18, 2021 url://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Karasinek&oldid=26637218.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Whatsapp'dan Sor